อนุทิน 59686 - อนุชิต

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ ธรรมะ คือ มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

เขียน 12 Feb 2010 @ 10:13 ()


ความเห็น (0)