อนุทิน #59686

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ ธรรมะ คือ มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

เขียน:

ความเห็น (0)