ติดต่อ

อนุทิน #59686

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ ธรรมะ คือ มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

  เขียน:  

ความเห็น (0)