อนุทิน 59644 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

บันทึกย้อนของวันวาน ๑๐ กพ.๕๓

เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะติดตามประเมินผล

การดำเนินงานตามโครงการไทยเข้มแข็ง SP2

รับผิดชอบโครงการสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน

โครงการย่อย : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย รวม ๔ กิจกรรม

ในความเป็นจริงการทำงานก็ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้ว

เพียงเพิ่มการสังเคราะห์และรวบรวมเป็นรูปเล่มเท่านั้นเอง

สบายอยู่แล้วเรา : โอ

เอ๊อะ..ขนาดโอ กลับตั้งสามทุ่มแน่ะ อิอิ

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)