อนุทิน 59640 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow46]คนไร้รัฐ (Stateless People) ก็คือ คนที่ไม่ถูกบันทึกในทะเบียนประชากรของรัฐใดเลยบนโลก ในขณะที่คนไร้สัญชาติ (Nationalityless People) ก็คือ คนที่ไม่ถูกยอมรับว่า เป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลยบนโลก เราคงต้องตระหนักว่า ความไร้รัฐหรือความไร้สัญชาติเป็นเหตุแห่งการเข้าไม่ถึงสิทธิมนุษยชน และเป็นเหตุแห่งการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงไม่ต้องสงสัยที่กฎหมายระหว่างประเทศจะประสงค์ให้นานารัฐยอมรับที่จะ รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของมนุษย์ และยอมรับที่จะทำให้มนุษย์มีสัญชาติอย่างน้อย ๑ สัญชาติ

 

P

Archanwell

เขียน 11 Feb 2010 @ 16:24 ()


ความเห็น (0)