อนุทิน #59640

  ติดต่อ

[วาทะคนgotoknow46]คนไร้รัฐ (Stateless People) ก็คือ คนที่ไม่ถูกบันทึกในทะเบียนประชากรของรัฐใดเลยบนโลก ในขณะที่คนไร้สัญชาติ (Nationalityless People) ก็คือ คนที่ไม่ถูกยอมรับว่า เป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลยบนโลก เราคงต้องตระหนักว่า ความไร้รัฐหรือความไร้สัญชาติเป็นเหตุแห่งการเข้าไม่ถึงสิทธิมนุษยชน และเป็นเหตุแห่งการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงไม่ต้องสงสัยที่กฎหมายระหว่างประเทศจะประสงค์ให้นานารัฐยอมรับที่จะ รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของมนุษย์ และยอมรับที่จะทำให้มนุษย์มีสัญชาติอย่างน้อย ๑ สัญชาติ

 

P

Archanwell

  เขียน:  

ความเห็น (0)