อนุทิน #59622

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ ดี คือ การทำความดี ทำสิ่งที่ถูกต้อง มีเหตุมีผล

เขียน:

ความเห็น (0)