อนุทิน 59618 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow 43]ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็ก เป็นปัญหาระดับประเทศครับ ต่างก็พยายามที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยนำนวัตกรรม หรือ วิธีการต่างๆ เข้ามาใช้ทำให้เด็กคิดวิเคราะห์ ให้จงได้....ถ้าจะแก้ปัญหาให้เด็กคิด ต้องเริ่มที่การฟังของผู้ใหญ่ครับ ทั้ง พ่อแม่ และคุณครูต้องฟังเด็ก ให้เข้าใจ  ไม่ใช่ฟังอย่างธรรมดานะครับ แต่เป็นการฟังด้วยใจ หรือ ฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังให้เข้าใจและเข้าถึงความรู้สึก อารมณ์ เหตุผล และ ทัศนคติของเด็ก  เมื่อฟังจนเข้าใจดีแล้ว ขั้นต่อไปก็พัฒนาให้เขาคิดตามความเป็นตัวตนของเขาเอง

 

P

small man

เขียน 11 Feb 2010 @ 11:33 () แก้ไข 11 Feb 2010 @ 11:37, ()


ความเห็น (0)