อนุทิน 5958 - อบูฮันนาน

  • อยากจะทำการวิจัยการทำงานในฝ่าย หรือการวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาและการทำงานในฝ่าย/หน่วยงาน เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุง
  • จะหาเครื่องมืออะไรมาช่วยดี มี metholody อะไรบ้างที่สุดยอด ตอนนี้ยังคิดไม่ออก... ใครก็ได้ช่วยที????
เขียน 16 May 2008 @ 22:25 () แก้ไข 16 May 2008 @ 22:59, ()


ความเห็น (0)