อนุทิน 5958 - อบูฮันนาน

  ติดต่อ

  • อยากจะทำการวิจัยการทำงานในฝ่าย หรือการวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาและการทำงานในฝ่าย/หน่วยงาน เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุง
  • จะหาเครื่องมืออะไรมาช่วยดี มี metholody อะไรบ้างที่สุดยอด ตอนนี้ยังคิดไม่ออก... ใครก็ได้ช่วยที????
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)