อนุทิน 59536 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

๘ กพ.๕๓ : ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น

เข้าร่วมประชุม ในฐานะนักวิจัยร่วม ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้

(Local Learning Enrichment Network)

สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในโรงเรียนสังกัด สพท.เชียงใหม่ เขต ๑ และสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)