อนุทิน 59536 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๘ กพ.๕๓ : ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น

เข้าร่วมประชุม ในฐานะนักวิจัยร่วม ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้

(Local Learning Enrichment Network)

สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในโรงเรียนสังกัด สพท.เชียงใหม่ เขต ๑ และสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

เขียน 10 Feb 2010 @ 08:33 () แก้ไข 11 Feb 2010 @ 16:57, ()


ความเห็น (0)