อนุทิน 59502 - รีไซเคิลแมน

เขียนเล่าเรื่อง กำลังใจจากกัลยาณมิตร

    ต้องการสะท้อนถึงมุมมองที่ดี ถึงพี่ติ๋ม.. กัลยาณมิตรท่านหนึ่งถึงแม้จะอยู่ต่างมหาวิทยาลัยกัน แต่ก็ผูกพันธ์กับในฐานะเพื่อนร่วมงานและเจ้านายเก่ามาก่อนซึ่งได้ช่วยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด..ทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้ามีปัญหา

    ข้าพเจ้าถ่ายทอดคำสอนดีๆ และความรู้สึกประทับใจต่อกัลยาณมิตรท่านนี้ เฉกเช่นกัลยาณมิตรที่รักทุกคนใน G2K ที่ถึงแม้จะไม่เคยเห็นหน้ากัน แต่ข้าพเจ้ายังให้ความรัก และเคารพนับถือและระลึกถึง อยู่ไม่เสื่อมคลาย...เช่นกัน 

เขียน 09 Feb 2010 @ 21:28 () แก้ไข 09 Feb 2010 @ 21:29, ()


ความเห็น (0)