อนุทิน 59076 - เขาอกทะลุ

เรื่องราวในชีวิตผ่านเข้ามามากมาย  ทั้งเรื่องรอบตัว  ผ่านเข้ามาในใจ  และผ่านการตัดสินใจออกไป  และเรื่องภายนอกที่เราเหมือนผู้สังเกตการณ์  บางครั้งดูเฉย ๆ ไม่แม้แต่จะเก็บมาคิด   การคิดคำตอบให้กับทุกเรื่องราว  ทำให้ดูว่าเหนื่อยหนักไปหน่อย  การไม่คิดอะไรกับสิ่งที่ผ่านเลยเป็นสิ่งควรทำในบางครั้ง  แต่ไม่ควรให้มันเป็นนิสัยอยู่  นานนาน  สังคมศาสตร์พูดถึงพหุลักษณะ  สังคมวิทยพูดถึง ความหลากหลายทางชีวภาพ  สังคมเกษตรพูดกันถึงเรื่องความเกื้อกูลกัน  อยากจะให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกัน แม้เรื่องราวในจิตใจใครใครต่าง  แม้สื่อสารกั้นกลางระหว่างใจ  แม้จะพูดไม่ดังคิดสนิทใจเพราะกระบวนสื่อหัวใจไม่ชำนาญ

เขียน 03 Feb 2010 @ 12:45 () แก้ไข 03 Feb 2010 @ 12:48, ()


ความเห็น (0)