อนุทิน #59036

...คนขลาดมองเห็นปัญหาในทุกโอกาส

คนฉลาดมองเห็นปัญญาในทุกปัญหา...
                                            ดอกไผ่                              

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)