อนุทิน #59036

  ติดต่อ

...คนขลาดมองเห็นปัญหาในทุกโอกาส

คนฉลาดมองเห็นปัญญาในทุกปัญหา...
                                            ดอกไผ่                              

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)