อนุทิน 59036 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

...คนขลาดมองเห็นปัญหาในทุกโอกาส

คนฉลาดมองเห็นปัญญาในทุกปัญหา...
                                            ดอกไผ่                              

เขียน 02 Feb 2010 @ 21:59 () แก้ไข 02 Feb 2010 @ 22:17, ()


ความเห็น (0)