อนุทิน 58909 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

  • วันนี้ ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้รับความร่วมมือจากครูทุกท่าน  รับงานไปช่วยกันทำ ให้ทันเวลา  ออกข้อสอบ 
  • นัดประชุมใหม่ ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 53  หวังว่า คงทำงานส่งทุกท่านนะคะ
  เขียน:  

ความเห็น (0)