อนุทิน 58820 - Panuch

  ติดต่อ

21.00 น. ไปร่วมงานพิธรปิดกีฬาราชพฤกษ์ เกมส์ ครั้งที่ 15   ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโดยองค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตทุกคณะ  ซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬามา ตั้งแต่วันที่ 23-30 มกราคม 2553

  เขียน:  

ความเห็น (0)