อนุทิน 58794 - เขาอกทะลุ

ความดีงามของจิตใจ  ความยิ่งใหญ่ของสังคม

วันนี้ออกจากมหาวืทยาลัยทักษิณ พัทลุงตอนเช้า 6.30 น. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดขบวนเดินนำบัณฑิต  วันของเด็ก ๆ ที่จบใหม่ที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่ง  ตัวเองเป็นคนที่ไม่เคยรับปริญญาในป. ตรี รับคร้งเดียวตอนเรียนจบปริญาโท  และไม่รับอีกเลย  แต่ด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ  ทำให้วันนี้ของเด็กที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบสังคมต่อไปเป็นวันที่ดีที่สุด  หวังว่า  จะเป็นส่วนใหญ่การเริ่มต้นการเป็นผู้ใหญ่ในสังคมไทยยิ่งใหญ่ต่อไปในภายหน้า  ด้วยความดีงามของจิตใจ  สร้างความงดงามของสังคม

เขียน 30 Jan 2010 @ 06:53 ()


ความเห็น (0)