อนุทิน 58715 - ครูใจดี

สุดสัปดาห์นี้นอกจากจัดการเรียนตามปกติแล้ว ยังมีกิจกรรมเข้าค่าย อย.น้อย โดยความร่วมมือจาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลลับแล มีนักเรียนแกนนำจาก 12 โรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 120 คน ฉันต้องไปช่วยดูแลระบบเครื่องฉายโปรเจ็ตเตอร์ และอื่นๆ ในห้องโสต ช่วงพิธีเปิด  จากนั้นก็สอนห้อง 4/3 สัปดาห์ฉันจัดกิจกรรมที่จะดึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆ ออกมาด้วยเสียงเพลง  ให้นักเรียนหลับตา ให้สมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงเพลงที่ได้ยิน รอบที่ 1 ให้ฟ้งอย่างเดียวก่อน แล้ว รอบที่ 2 ให้เขาเขียน วาด อะไรก็ได้ตามสิ่งที่เขาคิดลงในกระดาษที่แจกให้ 3 - 5 เที่ยว...โอ มันได้ผล ในขณะที่เขายังหลับตาอยู่เขาเขียนความรู้สึก วาดสิ่งต่างๆ ที่เขาคิดและจินตนาการจากเพลงที่เขาได้ยินหลากหลายมาก ตามมุมมองของตัวเอง ฉันมองเห็นจิตนาการของเด็กมากมาย  จากนั้นให้เขาสร้างภาพที่เขาจิตนาการลงในโปรแกรม PhotoShop เขาทำได้ดีทีเดียว ฉันคิดว่าวิธีการนี้ประสบการสำเร็จในระดับหนึ่ง ฉันจะต้องทำต่อไป ฉันต้องพัฒนาเขาให้มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการสร้างภาพกราฟิด้วย PhotoShop เพิ่มมากขึ้นให้ได้

เขียน 29 Jan 2010 @ 10:48 () แก้ไข 29 Jan 2010 @ 11:25, ()


ความเห็น (0)