อนุทิน 5855 - เพื่อนร่วมทาง

  • วันนี้ที่กรมอนามัย
  • คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล มาเล่าเรื่อง การ PR งานของกรมอนามัยจะทำอย่างไร
  • ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ซื้อใจผู้สื่อข่าว
  • วันนี้ก็ได้ซื้อใจคุณกนกรัตน์ไว้แล้วล่ะ ... ก็คือ รู้จัก และเข้าใจงานซึ่งกันและกัน
  • ครั้งหน้าเธอบอกว่า เห็นข่าวกรมอนามัย ก็ต้องเลือกอ่านข่าวกรมอนามัยแน่นอน
เขียน 16 May 2008 @ 14:05 () แก้ไข 21 May 2008 @ 19:20, ()


ความเห็น (0)