อนุทิน 58490 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow1]

ในช่วงเวลาที่เหลือจาก พ-พัก ถึง พ-พราก คงเป็นเวลาเพื่อครอบครัว โดยเฉพาะหลานชายสุดที่รัก" ม่อน " และจะใช้คอมพิวเตอร์ทำสิ่งที่มีคุณค่ากับตนเองและคนอื่นๆ ไปเรื่อยๆตามกำลังความรู้ ความสามารถ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึก ยืนยันว่า ถึงจะเกษียณอายุราชการ ก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีความสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันและกลายเป็น สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของชีวิต

 

P

นายประจักษ์ ปานอินทร์

เขียน 26 Jan 2010 @ 16:15 () แก้ไข 04 Feb 2010 @ 13:27, ()


ความเห็น (0)