อนุทิน 58423 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • บ้านนี้เมืองนี้นับวันยิ่งน่ากลัว...หากใครไม่ชอบใครแล้วก็ใช้กำลัง
    เข้าข่มขู่ด้วยอำนาจกฏหมู่เหนือกฎหมาย   แล้วต่อไปประชาชนจะพึ่งใครได้ ??
  • อำนาจ  ลาภ  ยศ  ล้วนของปลอม  สิ่งที่ควรถนอมคือคุณธรรมประจำใจ
    อย่าให้อำนาจเงินตราเหนือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์...
  • บุญคุณของแผ่นดิน  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ใหญ่หลวงนัก  ไฉนจึงไม่สำนึก
    ถึงความโชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทย...
  เขียน:  

ความเห็น (0)