อนุทิน 58374 - รีไซเคิลแมน

    เมื่อวานได้พูดคุยกับเพื่อนที่งานวิเคราะห์แผนฯ ซึ่งได้ขอร้องให้เพื่อนที่เกี่ยวกับแผนงาน ช่วยสอนเรื่องเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเพื่อนรับปากจะสอนให้เมื่อมีเวลาว่าง โดยบอกว่า "จะต้องรู้ก่อนว่าถึงความหมาย ประโยชน์  ความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ และรวมถึงขั้นตอนกระบวนการ ที่เกี่ยวข้อง"ส่วนเรื่องช่วยงานนั้น เขาจะดูงานให้ถ้าพอช่วยได้ก็จะให้ช่วย

    วันก่อนเหมือนกัน ได้พูดคุยกับเพื่อนที่งานวิเคราะห์แผนฯ ในส่วนงานงบประมาณ ซึ่งได้สอบถามแกมข้อร้องว่า "ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยทำได้ก็บอกเลยนะครับ ผมยินดีจะช่วย" พี่เขาแค่รับปากแล้วเงียบไป... วันนี้จะถามดูใหม่อีกครั้ง ...

เขียน 25 Jan 2010 @ 07:19 ()


ความเห็น (0)