อนุทิน 58365 - สุดปฐพี เวียงสี

KM Facilitator

         วันนี้ได้เรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดการความรู้ นับว่าเป็นหลักสูตรที่ดีเยี่ยมมาก โดยเฉพาะได้เรียนรู้ร่วมกันกับรศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำและอาจารย์พิชชา ถนอมเสียง

        ขอบคุณรศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่้ฟ้าหลวง ขอบคุณคุณชัยพงศ์ แกล้วกล้า ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา และขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ให้โอกาสในการเรียนรู้กันและกัน

 

เขียน 24 Jan 2010 @ 23:19 ()


ความเห็น (0)