อนุทิน 58266 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

คณะฯ จะ go inter รับหมอภูฏานมาเรียนแพทย์เฉพาะทางด้วยหลักสูตรแบบ bi-lingual

  • เห็นด้วยที่กำหนดให้เขาเรียน ภาษาไทย ด้วย เพื่อเข้าถึง คนไข้ของเรา
  • ถึงจะ go inter แต่ก็ไม่ควรละเลย ภาษาไทย
  • ประเทศเขาเขียนว่า ภูฏาน ไม่ใช่ ภูฐาน และอ่านว่า ภู-ตาน ไม่ใช่ ภู-ถาน
  • ไหนๆในอนาคต คงต้องพูดถึงชื่อประเทศนี้บ่อยขึ้น เขียนเอาไว้เตือนความจำ

 

เขียน 23 Jan 2010 @ 21:19 ()


ความเห็น (0)