อนุทิน 58257 - รีไซเคิลแมน

6. ข้าพเจ้าสำรวจตนเองพบว่า

  • ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเลือกทำงานเป็นทีมงาน ข้าพเจ้าจะเลือกจะสมานฉันท์ คือยอมรับในมุมมองที่แตกต่าง แต่ไม่แข่งขันภายในทีม
  • ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเลือก ทำงานเป็นคู่(Buddy) ข้าพเจ้าจะเลือกจะสมานฉันท์ คือยอมรับในมุมมองที่แตกต่าง แต่ไม่แข่งขันภายในคู่ของตนเอง
  • แต่บางครั้งที่ข้าพเจ้าเลือกการแข่งขันสังเกตว่าการแข่งขันยิ่งสูง ยิ่งทำให้ใจเกิดช่องว่างเกิดความต่างในจิตใจมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งช่องว่างนี้จะแปรเปลี่ยนต่อเมื่อมองในมุมกลับหรือมุมที่สร้างสรรค์ เท่านั้น
เขียน 23 Jan 2010 @ 20:02 () แก้ไข 23 Jan 2010 @ 20:13, ()


ความเห็น (0)