อนุทิน #58248

  ติดต่อ

งาน 5 งาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม และเกิดกลุ่มเพื่อแข่งขันกัน แตกเป็นกลุ่มข้ามสายงานได้ 2 กลุ่ม แต่ยังมีอีกกลุ่มที่ไม่ร่วมกับใครและอยู่ตรงกลาง หนึ่งในนั้นคือข้าพเจ้า

กลุ่มที่ข้ามสายงานทั้ง 2 กลุ่ม ต้องการตัวข้าพเจ้าไปร่วมกลุ่มด้วย

เมื่อข้าพเจ้าอยู่ตรงกลาง ได้มองเห็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของทั้ง 2 กลุ่ม

เพื่อนข้าพเจ้าบอกว่า "เก่ง อย่าคิดมาก ไปเล่นกับเขาเถอะ" ข้าพเจ้าบอกกับเขาว่า "ข้าพเ้จ้าไม่คิดมาก และเป็นมิตรกับทั้งสองกลุ่ม และขออยู่ขอทำในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นตรงกลาง ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ายินดีช่วยทุกคน เพราะข้าพเจ้าเลือกและชอบการพัฒนา"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)