อนุทิน 58241 - พระปลัด

  ติดต่อ

ได้เห็นสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศว่า มีวัดร้างทั่วประเทศเกือบหกพันวัดและคงมีเพิ่มขึ้นทุกปี ความจริงวัดร้างส่วนใหญ่จะเป็นวัดชนบทบ้านนอกมากกว่า สำหรับวัดในเมืองที่เจริญด้วยปัจจัยหลายอย่างมีพระอยู่จำมากมาย บางวัดมีหลายร้อยรูป จนบางวัดไม่สามารถรับพระเพิ่มได้อีก เพราะกุฏิที่พักมีจำกัด

วัดร้างหรือวัดที่ไม่มีพระอยู่จำอาจมีเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น ชาวพุทธมีน้อย ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ลำบากไม่สามารถบำรุงวัดได้ วัดนั้นๆมีเหตุจากธรรมชาติแปรปรวนจนพระไม่อาจอยู่ได้ ฯลฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)