อนุทิน 58231 - รีไซเคิลแมน

3. ข้าพเจ้าสำรวจตนเองพบว่า

  • ธรรมชาติในการเปลี่ยนแปลงของข้าพเจ้า มีความยืดหยุ่นมากพอสมควร ขึ้นอยู่กับการมองโลกที่สร้างสรรค์ในแง่ดีคือการพัฒนา
  • ข้าพเจ้าไม่มองให้แตกต่าง ไม่คิด ไม่ทุกข์ ดำเนินการตามทางปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่น และศรัทธา
  • แต่ข้าพเจ้ามองถึงผลสำเร็จคือการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและส่วนรวมบนความถูกต้อง ชัดเจน
  • เพื่อนข้าพเจ้าบอกกับข้าพเจ้า... "เก่ง เธอคิดในแง่ดีเกินไปหรือเปล่า เธอยังไม่ได้รู้จักเขาดีพอ?"
  • ถ้าข้าพเจ้าคิดในแง่ร้าย ก็จะเกิดความระแวงสงสัย ไม่รู้ ไม่คิด ไม่ทุกข์ เท่านั้นเอง
เขียน 23 Jan 2010 @ 14:09 ()


ความเห็น (0)