อนุทิน 58199 - รีไซเคิลแมน

    การทำงานปัจจุบัน อาจมองไปเรื่อยๆ ตามสภาพของมันก็จริง แต่ท้ายสุดคือความสำเร็จ นั่นคือ การพัฒนา การพัฒนา ไม่จำเป็นต้องเร็ว หรือ ช้า..ไม่จำเป็น ต้องก้าวนำ ก้าวกระโดด หรือ ก้าวตาม.... อยู่ที่"ใจ" และ "มุมมองที่เปิดกว้่างและสร้างสรรค์"

ปฏิบัติงานได้ คือ เข้าใจในงานนั้น

ใส่ใจในงานสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ได้ นั่น คือ เข้าถึงงานนั้น

การดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ นั่นคือ การพัฒนา และ นำความรู้ไปสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือไปถ่ายทอดต่อยอดได้ นั่นก็คือ การพัฒนา

    แท้จริงแล้ว ไม่ว่าเร็วหรือช้าก็ล้วนมีการพัฒนาแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลานั่นแล.

เขียน 23 Jan 2010 @ 01:59 ()


ความเห็น (0)