อนุทิน #5809

@5739

อาจารย์ยืนยันว่า โดยนิยาม คำอังกฤษว่า knowledge จะเท่าคำไทยสองคำใช้ร่วมกัน คือ "ความรู้ ความสามารถ"

เขียน:

ความเห็น (0)