อนุทิน 58068 - krutoiting

  ติดต่อ

หมอวีว่าที่ผอ.โรงพยาบาลเบตง สรุปงาน 3 ประเด็น เนื้องาน ทีม และผลสะท้อนกลับ

ทำให้ได้ข้อคิดว่าไม่ต่างจากงานครูเลย

ของหมอเป็นผู้ป่วยที่ต้องให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

สามารถดูแลตัวเองได้อย่างฉลาด และรู้ทันโรค

ของฉันเป็นเด็กน้อยที่ต้องได้รับการพัฒนาทั้งสติปัญญา ความคิด

คุณธรรมค่านิยม อารมณ์และสังคม

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)