อนุทิน 58006 - ใบไม้ร้องเพลง

To do list

  • ส่งบันทึกค่าเช่าบ้าน
  • บันทึกเข้าอบรม Hipps
  • เก็บตัวอย่างพืชที่ แพทย์แผนไทย
  • เขียนข้อมูลบางส่วนของพืช

 

เมื่อตั้งใจกับตนเองแล้ว พึงมั่นคง

เขียน 21 Jan 2010 @ 07:14 ()


ความเห็น (0)