อนุทิน #57909

๑๖-๑๙ มกราคม ๒๕๕๓   ช่วงสัปดาห์คารวะครู

เป็นช่วงเวลาของความไม่จรรโลงใจด้วยสารพันปัญหาและโรคภัยไข้เจ็บ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)