อนุทิน 57725 - เสียงเล็กๆ فؤاد

เช้านี้ได้รับอีเมล์จากเพื่อนครูและผู้บริหารหลายโรงเรียนขอนำบทความที่เขียนเผยแพร่ให้ครูปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ อัลฮัมดุลิลละฮฺ

เขียน 18 Jan 2010 @ 09:04 ()


ความเห็น (0)