อนุทิน #57606

  ติดต่อ

วันนี้เป็นวันครู พ่อครูคนแรกของฉันมักพูดสอนฉันเสมอว่าเรียนให้รู้เป็นครูเขา อย่าเรียนให้รุู้เป็นครูเขลา นั่นหมายถึงการจะสั่งสอนผู้อื่นได้นั้นครูผู้สอนจะต้องฝึกปฏิบัติให้มีภูมิความรู้ความชำนาญ นำความรู้ความชำนาญนั้นถ่ายทอดต่อศิษย์อย่างไม่ปิดบังซ่อนเร้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นครูของพวกเขาเหล่าศิษย์รักทั้งหลาย อย่าเขลาขาดด้วยความไม่รอบรู้ไม่เสียสละแล้วนำไปสอนพวกเขาเหล่าศิษย์ทั้งหลายเพราะนั่นหมายถึงผลเสียหายที่เป็นโทษจะตามมาอย่างน่าใจหาย...จงเรียนให้รู้เป็นครูเขาเถิดลูกเอ๋ย...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)