อนุทิน #57574

       อิทัง  เม  คุรูปัชฌายาจริยานัง  โหตุ  สุขิตาโหนตุ  คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์  ของข้าพเจ้า 

ขอให้ครูอุปฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

        สำนึกในบุญคุณของครูเสมอ  ภาคภูมิใจในตัวเองเราก็ศิษย์มีครู

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)