อนุทิน 57569 - ครูแมว อักษรา

 สวัสดีปีใหม่ 2553 และ15วัน ของปีนี้ เราได้ใช้ กายและจิตหมดเปลืองไปกับเรื่อง ใดบ้าง ? และเกิดความคิดความรู้สึกอะไรที่ไหม่บ้างหรือไม่? และเราหลงลืมสติ เรื่องไดบ้าง?  เมื่อได้มีการทบทวน และตรวจสอบก็ได้พบคำตอบมากมายว่าได้พยายามที่จะเจริญกุศลด้วยการประกอบบุญกริยาวัตถุ 10 และประกอบทาน รักษาศีล 5และเจริญภาวนาด้วยบทพุทธานุสติและเมตตาภาวนาแต่ก็ยัง"สอบตก"เพราะงานที่รุมเร้าและสภาวะที่ต้องพบเจอกับหลากหลายตัวตนของผู้ร่วมเดินทาง เส้นทางสายเอกนี้ทำอย่างไรหนอให้เดินทางให้สะดวกกว่านี้ และทุกข์น้อยลงกว่านี้  ต้องกลับมาพัฒนาตนและ เริ่มต้นเข้าสนามสอบให้"สอบไม่ตก"ด้วยการเจริญสติและต้อง"ช้าลง"ให้มากกว่านี้ เพื่อความสงบระงับของกายและจิต จะเริ่มต้น ใหม่ใน"วันครู"ที่ 16มกราคม 2553 เพื่อเป็นสักการะบูชาแด่  บูรพาจารย์และ พ่อแม่ผู้เป็น"ครู"ของลูก

เขียน 15 Jan 2010 @ 21:01 ()


ความเห็น (0)