อนุทิน 5753 - มะปรางเปรี้ยว

@5747 คุณทนันคะ

รบกวนแก้ไขรูปแบบอีเมล์ที่เขียนในอนุทิน 5747 ด้วยนะคะ

เนื่องจากการเขียนอีเมล์ไว้ในข้อความ ควรเขียนในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องการ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน Robot จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มาเก็บข้อมูลอีเมล์ต่างๆ เพื่อที่จะส่งอีเมล์ขยะไปให้คะ

รูปแบบที่ไม่ถูกต้องคือ ชื่ออีเมล์ (at) hotmail.com หรือ ชื่ออีเมล์ at hotmail.com เป็นต้นคะ

หากใส่ในรูปแบบที่ถูกต้อง คือ ชื่ออีเมล์@hotmail.com พวก robot ดังกล่าจะสามารถอ่านและทราบว่าเป็นอีเมล์ แต่ถ้าใส่ในรูปแบบไม่ถูกต้อง robot ก็จะไม่สามารถอ่านได้และไม่ทราบว่าเป็นอีเมล์คะ

เขียน 16 May 2008 @ 10:15 ()


ความเห็น (0)