อนุทิน 57511 - นายสาคร แม่ดี

  ติดต่อ

         เมื่อได้เข้ามาอยู่ในชุมชนG2K เมื่อปี 2552  ก็ได้แต่อ่าน ๆ ๆ แล้วก็อ่าน บันทึกบ้าง  ไฟล์ของแต่ละคน  รู้สึกว่าเป็นชุมชนของคนที่มีประสบการณ์จริง  นำมาเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา  สุขภาพ  กฎหมาย  ปรัชญา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ทำให้เข้าใจชีวิตหลายอย่างดีขึ้น  คาดว่า ปี 2553  จะได้ร่วมนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้าง  เห็นแต่ละคนทำได้หน้าตาสวยงาม  อยากทำบ้างแต่ก็ไม่มีความรู้

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)