อนุทิน 57427 - เตวิชโช

  ติดต่อ

สายลมเช้าโชยชื่นคนตื่นเช้า

ได้โปร่งเบาสุขสบายกาย-จิต

ฝากกุศลฉันทะ-มาอุทิศ

กับความคิดช่วยคนให้ช่วยคน

แผ่นดินไหวเฮติ

โลกปริร้าวสลาย

  เขียน:  

ความเห็น (0)