อนุทิน 57415 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • เปิดข่าวพบเรื่องราวแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ  ผู้คนล้มตายนับแสน หนึ่งในสามของประชาชนกำลังเดือดร้อน  ชะตากรรมของสัตว์โลกยังต้องพบเจออะไรอีกมากมาย
    น่าเห็นใจจริง ๆ
  • นักเรียนสองโรงเรียนยังคงยึดถือศักดิ์ศรีในทางที่ผิด  สร้างค่านิยมรักพวกพ้องโดยไร้คุณธรรม   ที่สำคัญไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม  เหตุไฉนจึง
    ดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่า  ไม่เข้าใจจริง ๆ นี่หรือความหวังของแผ่นดิน
  • เขียน 14 Jan 2010 @ 06:44 ()


    ความเห็น (0)