อนุทิน 57367 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

@57364 พบว่าประมาณ20% ของสายที่โทรเข้ามาฟัง จะฟังความรู้เรื่องเพศเสียเป็นส่วนใหญ่ ในหัวข้อความรู้เรื่องเพศนั้น บรรจุบทความทางสุขภาพจิตไว้มากมาย เช่น ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศสัมพันธ์  เสพสมให้สุขสม   ฝันเปียก-ฝันหวาน การปวดประจำเดือน  การมีบุตรยาก   โทรศัพท์ลามก  ถ้ำมอง ฯลฯ  หากสนใจ สามารถรับบริการความรู้เหล่านี้ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1667  ฟรีตลอด 24 ชั่วโม

  เขียน:  

ความเห็น (0)