อนุทิน 57236 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขันธ์ห้าเป็นทุกข์

ทุกข์ คือ สิ่งที่ทนได้ยาก

ทุกข์ นำมาซึ่งความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ

 

ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ก็จริง ถ้าดูแลขันธ์ห้าให้ดี ทุกข์ย่อมลดลงได้ไม่มากก็น้อย

ขันธ์ห้า ประกอบด้วยกาย และจิต

กายมีหนึ่ง คือ รูป

จิตแบ่งเป็นสี่ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

 

การดูแลกายทำอย่าง  การดูแลจิตต้องทำอีกอย่าง

สำหรับกาย ถ้ามีการเคลื่อนไหว จึงจะดี

ส่วนจิต ถ้าจะให้ดี จิตต้องนิ่ง นิ่งได้มากเท่าใดยิ่งดีเท่านั้น

กายเคลื่อนไหว ทำให้ปราศจากโรค หรือมีโรคน้อยลง

จิตนิ่ง  จิตย่อมเป็นสมาธิ อันเป็นหนทางสู่ปัญญา

 

เขียน 12 Jan 2010 @ 06:23 ()


ความเห็น (0)