อนุทิน 57143 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Jigsaw ครั้งที่ 2

1.search ภาพจากเน็ต เช่นภาพห้องเรียน ภาพที่แสดงให้เห็นห้องต่างๆในตัวบ้าน ภาพสวนสัตว์ ภาพsupermarket เป็นต้น

2.เพิ่มเติมภาพลงแผ่นภาพที่searchมาเพื่อให้ได้คำศัพท์ตามต้องการ

3. print ภาพแต่ละภาพจำนวน 15 ชุด ต้อ 1 ภาพJigsaw

4.ออกแบบ ตัดJigsaw ภาพละ 10 ชิ้นสำหรับช่วงชั้นที่1 และ 15 ชิ้นสำหรับช่วงชั้นที่ 2

5.หลังจากต่อJigsaw เสร็จแล้ว นักเรียนต้องนำคำศัพท์จากภาพมาแต่งประโยค

6.กำหนดเกณฑ์การแข่งขัน คะแนน เวลา

เมื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน ผู้เล่นสนุกสนาน และใช้เวลาว่างหลังรับประทานอาหารเล่นต่อJIGSAW กันสนุกสนาน แต่เมื่อนำไปใช้ในการแข่งขันระดับเขต มีข้อสังเกตมากมาย และปัญหาตามมามากมาย เพราะครูผู้คุมเด็กมามุ่งเอาผลชนะมากกว่าการสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ที่จริงกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภาษาให้มากเท่านั้นเอง แต่เมื่อมีรางวัลเข้ามาเกี่ยว ปัญหาจึงตามมาเพราะทุกคนอยากได้รางวัลมากกว่า

เขียน 10 Jan 2010 @ 23:48 ()


ความเห็น (0)