อนุทิน 57140 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Jigsaw ครั้งแรกที่ทำใช้ในศูนย์ERIC สมุทรสาคร

1. โดยหาภาพต่างๆที่อยู่ในวงคำศัพท์ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นควรทราบ

2. วางภาพ ผูกภาพเป็นเรื่องๆ แล้วตักเป็นชิ้นเล็กๆจำนวน 10 ชิ้น

3.กำหนดจำนวนภาพ 5 ภาพ(5 ชุด) ต่อ 1 กลุ่ม

4.กำหนดเวลาแข่งขัน

5.กำหนดคะแนน

6.แต่ละกลุ่มจับฉลากเลnอกJigsaw จำนวน 3 ชุด

7. ต่อ Jigsaw  เสร็จแล้ว เขียนคำศัพท์ในภาพที่ต่อเสร็จแล้ว

เขียน 10 Jan 2010 @ 23:37 ()


ความเห็น (0)