อนุทิน 57095 - krutoiting

  ติดต่อ

เวทีเพื่อชีวิตมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กน้อยทุกคนได้ใช้เป็นที่แสดงความสามารถ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีความอิสระ

คล่องตัว

สามารถใช้เวลาทำกิจกรรมได้ตลอดเวลา

สามารถทำกิจกรรมได้ในวันหยุด

สามารถนำเสนอผลงานได้ทุกวัน

เมื่อประสพความพอใจในระดับหนึ่ง 

หรือมีความพร้อม และหรือมีข้อเสนอขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ

ดำเนินการโดยนร.ผู้นำจิตอาสา และเพื่อนๆ

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)