อนุทิน 57078 - เตวิชโช

  ติดต่อ

แบ่งปันวันอาทิตย์จิตอาสา

ไปสู่แสงแสวงหา-บุญกุศล

บริจาคแรงกายใจ-ไม่อับจน

ช่วยดับร้อนรนให้ส่วนรวม

อาสาทำงานไม่ได้เงิน

บุญเจริญ-บาปลดร

ภาพคนธรรมนาจากวัดป่าสวนธรรมร่วมใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)