ติดต่อ

อนุทิน #56771

วันนี้แก้งานวิจัย ปรับเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

รอหนังสือขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้และปรับเวลาตามแผนที่กำหนดไว้

  เขียน:  

ความเห็น (0)