กฤษณะ ระวิโรจน์

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
Usernamekritsa
สมาชิกเลขที่97155
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

Dsc00285

 Dsc00255

เชื้อชาติไทย   สัญชาติไทย  ศาสนา พุทธ

ภูมิลำเนาบ้านเกิด บ้านเลขที่ 420/1 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

บิดา  นายนิพนธ์ ระวิโรจน์

มาดา นางโฉมเฉลา  ระวิโรจน์

พี่น้อง 2 คน 1.นางศิริจรรยา  พุ่มสุโข

                2.ตัวเจ้าของประวัติ

ประวัติการสมรส ภรรยา นางพัชนี  ระวิโรจน์

มีบุตรตรี 1 คน ด.ญ กรชนก ระวิโรจน์

บรรจุรับราชการ อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2542

ประวัติการศึกษา

ป. 6 โรงเรียนบ้านสามแยก อ.เลิงนกทา จ. ยโสธร 2531

ม.3 โรงเรียนเลิงนกทา ยโสธร 2534

ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 2537

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2541 (วทบ.ชีววิทยาประยุกต์)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี สถาบันเดิม 2542 (นักเรียนทุน สควค.รุ่น 2)

การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม