อนุทิน 56725 - krutoiting

  ติดต่อ

กราบนมัสการท่านสูญญตา

แม้ท่านจากไปแล้ว

หากเกือบทุกครั้งที่มีโอกาสเห็นนามท่าน

 ฉันจะรีบรับพรทันที

ค่ำนี้รับธรรมในบ้านหลังนี้ด้วยจิตที่สงบ

และขออนุโมทนาในกุศลจิต

ขอให้กุศลที่เกิดจากการฟังธรรมนี้จงส่งผลให้

อ.ธวัชชัยมีสุขภาพแข็งแรงไวๆ

สาธุ

เอเต  ปะราภะเว  โลเก    ปัณฑิโต  สะมะเวกขิยะ,
อะริโย  ทัสสะนะสัมปันโน   สะ  โลเก  ภะชะเต  สิวัง,
ผู้เป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยทัสสนะอันประเสริฐ,
ได้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลายเหล่านั้นชัดแล้ว,
ท่านย่อมเว้นสิ่งเหล่านี้เสีย, เมื่อเป็นเช่นนั้น,
ท่านจึงพบและเสพแต่โลกซึ่งมีแต่ความเจริญ,

จากบทความของท่านสูญญตา

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)