อนุทิน 56725 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กราบนมัสการท่านสูญญตา

แม้ท่านจากไปแล้ว

หากเกือบทุกครั้งที่มีโอกาสเห็นนามท่าน

 ฉันจะรีบรับพรทันที

ค่ำนี้รับธรรมในบ้านหลังนี้ด้วยจิตที่สงบ

และขออนุโมทนาในกุศลจิต

ขอให้กุศลที่เกิดจากการฟังธรรมนี้จงส่งผลให้

อ.ธวัชชัยมีสุขภาพแข็งแรงไวๆ

สาธุ

เอเต  ปะราภะเว  โลเก    ปัณฑิโต  สะมะเวกขิยะ,
อะริโย  ทัสสะนะสัมปันโน   สะ  โลเก  ภะชะเต  สิวัง,
ผู้เป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยทัสสนะอันประเสริฐ,
ได้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลายเหล่านั้นชัดแล้ว,
ท่านย่อมเว้นสิ่งเหล่านี้เสีย, เมื่อเป็นเช่นนั้น,
ท่านจึงพบและเสพแต่โลกซึ่งมีแต่ความเจริญ,

จากบทความของท่านสูญญตา

 

 

เขียน 06 Jan 2010 @ 20:00 ()


ความเห็น (0)