อนุทิน #5619

ยังไม่เที่ยงแต่กลับบ้านแล้วเพราะจะกลับมานอน วันนี้เบลอ ๆ สมองไม่สั่งงาน อย่างนี้ต้องนอน บ่าย ๆ ค่อยออกไปแล็บต่อ

เขียน:

ความเห็น (0)