พระสมุห์เจษฎา ฐิตมโน เจ้าอาวาสวัดยางทอง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ได้มรณภาพตอนบ่ายของวันนี้ พรุ่งนี้ ๑๕.๐๐ น. ทำพิธีรดน้ำศพ….

มีการสวดพระอภิธรรมทุกคืน วันทีู่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำพิธีบูชาเพลิง…

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เจริญพร