อนุทิน 55583 - ณัฐพัชร์

แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ (เกษมสุวรรณ) "เดือนประดับฟ้า" ของชาวขอนแก่น

          ตลอด ๒ ข้างทางของอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ร้านรวงปิดหมดแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตาม เหตุเพราะชาวเมืองพล พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความเคารพและไว้อาลัยแด่คุณหมอเพ็ญแข ชนะวงศ์ ผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจของ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ คุณหมอแมกไซไซ ผู้บุกเบิกก่อตั้ง และเป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน (ชื่อเดิม) มหาวิทยาลัยมหิดล ...

>> แม่หมอ แม่พระ ของชาวเมืองพล

 

เขียน 25 Dec 2009 @ 01:42 () แก้ไข 25 Dec 2009 @ 02:28, ()


ความเห็น (0)