อนุทิน 5534 - ทองหยอด

@5381คำแนะนำดีดี

ประเด็นร้อนอีกประเด็นการพิมพ์บทคัดย่อ ตามความเข้าใจของผู้เขียน

บทคัดย่อ คือ ข้อเขียนที่สรุปความของรายงานหรือบทความอย่างกะทัดรัดชัดเจนโดยมีใจความ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งหมด เพราะเป็นส่วนของสาระของงานวิจัยนั้น ที่นำเสนอไว้ก่อนส่วนอื่น ๆ แต่เป็นส่วนที่ต้องเขียนในลำดับท้ายสุดของงานเขียนงานวิจัย  ผู้สนใจที่ได้เห็นหัวข้อหรือชื่อเรื่อง รายงานการค้นคว้าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เมื่อได้อ่านบทคัดย่อของงานวิจัยนั้นควรทราบได้ทันทีว่า งานวิจัยนั้นเกี่ยวกับอะไร ทำอย่างไร ได้ผลหรือ ค้นพบอะไรบ้าง  บทคัดย่อคือตัวแทนของสาระสำคัญของวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ  คือ ความย่อของประเด็นสำคัญของรายงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่คัดเลือกแล้ว คัด เอามาย่อ  ลักษณะของบทคัดย่อที่ดี มีความหมายสมบูรณ์โดยตัวเอง (ผู้อ่านไม่ต้องเปิดดูรายละเอียดก็รู้ว่าทำอะไร ได้ผลอย่างไร) ชัดเจน กระชับ มีสาระสำคัญของงาน และข้อสรุป ต้องไม่มี การอ้างอิง การยกตัวอย่าง ข้อความ สมการ  ภาพ คำวิจารณ์ การเขียนบทคัดย่อที่ดี  เขียนติดต่อกันเป็นย่อหน้าเดียวไม่มีหัวข้อ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ

เขียน 15 May 2008 @ 11:54 () แก้ไข 15 May 2008 @ 13:14, ()


ความเห็น (2)

แมวน้อย เหมียวๆ
IP: xxx.120.121.73
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

เหมียว
IP: xxx.230.11.230
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ